Polityka prywatności

Sklepu internetowego kensystem.pl

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Firma KEN ul. Brzezińska 158 92-703 Łódź
 2. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
 3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, imię I nazwisko, adres e-mail w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt: https://www.kensystem.pl/kontakt
 4. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd, przechowywanie.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 6. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednakże nieudzielenie zgody skutkuje brakiem możliwości kontaktu z Administratorem Danych za pośrednictwem formularza.
 7. Każdemu przysługuje prawo do:
  • dostępu do jego danych;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
  •  przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 8. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.